Η νομοθεσία για την ύπαρξη τιμοκαταλόγων για τυφλούς

Εκτυπώσεις καταλόγων μενού braille

Άρθρο 70 | Τήρηση τιμοκαταλόγων σε γραφή Braille (Μπράιγ) για ΑμέΑ


Τα καταστήματα του προηγούμενου άρθρου (σημ.: Άρθρο 69) υποχρεούνται στην ύπαρξη ικανού αριθμού τιμοκαταλόγων για όλα τα προσφερόμενα είδη.


Α. Οι τιμοκατάλογοι συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε ακόμα μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες.


Β. Οι υπεύθυνοι των καταστημάτων οφείλουν να εξασφαλίζουν την πληροφόρηση ατόμων με αναπηρία (Α.με.Α.) επί του τηρούμενου τιμοκαταλόγου.
Τα παραπάνω καταστήματα υποχρεούνται πριν από την παραγγελία να διαθέτουν τον τιμοκατάλογο σε κάθε πελάτη. Επιπλέον, τα κάθε μορφής εστιατόρια, υποχρεούνται να έχουν ανηρτημένο τον τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, στην είσοδο του καταστήματος. Για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα ο τιμοκατάλογος, πρέπει να αναρτάται στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του τιμοκαταλόγου.
Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι:


Α. Για έλλειψη τιμοκαταλόγου, χίλια ευρώ (1.000€).
Β. Για μη αναγραφή ενδείξεων του τιμοκαταλόγου στην ελληνική γλώσσα, πεντακόσια ευρώ (500€).
Γ. Για υπέρβαση τιμής ανά είδος, πεντακόσια ευρώ (500€).
Δ. Για μη αναγραφή πωλούμενου είδους ή τιμής στον τιμοκατάλογο, πεντακόσια ευρώ (500€).
Ε. Για παράβαση της παραγράφου 1Β, πεντακόσια ευρώ (500€).

ΔΙΕΠΠΥ (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017) Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Αρ. Φύλλου 2983 (κατεβάστε το σχετικό Φ.Ε.Κ.)