Κάρτες braille

 

Επαγγελματικές κάρτες Braille


Η τύπωση μπορεί να γίνει μέχρι τέσσερις σειρές για κάθε κάρτα έως δώδεκα χαρακτήρες για την κάθε σειρά.
Η τύπωση γίνεται σε χαρτί velvet velvet 300gr έως 700gr με λογότυπο καθώς και γραφή Braille.
Υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης και των δύο πλευρών χωρίς να επηρεαστούν οι πλευρές του χαρτιού.
Διασφαλίζουμε το υψηλότερο επίπεδο ποιότητας.