Προσκλήσεις συνεδρίων braille

Προσκλήσεις εκδηλώσεων και συνεδρίων με δυνατότητα ταυτόχρονης εκτύπωσης σε braille και έγχρωμης εκτύπωσης για βλέποντες. Σχεδιάζονται και τυπώνονται βάσει των αναγκών της κάθε επιχείρησης.