Κουτιά συσκευασίας

Αναλαμβάνουμε εξ ́ολοκλήρου την εκτύπωση και κατασκευή χάρτινων κουτιών με δυνατότητα τύπωσης braille.
Κουτιά για κάθε είδους επιχείρηση που θέλει να προβάλλει ολοκληρωμένο το προϊόν της με βάση τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναγράφοντας επάνω το είδος και την επωνυμία σας σε γραφή για μη βλέποντες.